De projectoproepen zijn afgesloten

Wat, voor wie, waarom?

Het Brussels Gewest subsidieert de 19 gemeenten om de veiligheid te verbeteren en het onveiligheidsgevoel in de wijken te bestrijden. Een van de vijf prioriteiten van de Plaatselijke Preventie- en Buurtplannen is de strijd tegen schoolmoeheid.

Projectoproepen

PPS - Programma Preventie Schoolverzuim en PBSB – Ondersteuning van activiteiten die erop gericht zijn kinderen en jongeren te begeleiden bij hun scholing en hen burgerzin bij te brengen.

Lopende projecten per gemeente

Het Gewest financiert honderden projecten om jongeren op school te houden, via drie programma's: gemeentelijk plan tegen schoolverzuim, programma preventie schoolverzuim, begeleidingsactiviteiten voor scholing en burgerzin bij kinderen en jongeren. Sinds 2018 zijn die programma's ondergebracht onder de vleugels van de Dienst Scholen.