19

De 19 Brusselse gemeenten zijn voor het Gewest onvermijdelijke partners voor een gecoördineerde én plaatselijke strategie.

Meer dan 24.000

Brusselse leerlingen genieten van het Programma Preventie Schoolverzuim.

Tussen 436 en 2164

bijkomende leerkrachten moeten tussen 2014 en 2020 aangeworven worden in Brussel1.

  • 1. BISA – Brussels Instituut voor Statistiek
Meer dan 300

actoren (instellingen en organisaties) werken aan schoolherinschakeling voor jonge Brusselaars.

Wie doet wat?

Beschrijving van de soorten actoren en wat ze precies doen.

Gids van de actoren per categorie en per gemeente

Alle herinschakelingsactoren, per categorie en per gemeente.

Rol van het Brussels Gewest

Bestrijding van schooluitval is een prioriteit voor de Brusselse regering. De Dienst Scholen ontwikkelt een gecoördineerde gewestelijke strategie.