€ 4,7 miljoen

uitgetrokken voor de bestrijding van schoolmoeheid door de 19 gemeenten in 2017

 

101

medewerkers toegewezen aan de bestrijding van schoolmoeheid in heel het Gewest

 

2016-2019

overeenkomsten tussen elke gemeente en het Gewest denken een cyclus van 4 jaar

PPS - Programma Preventie Schoolverzuim

Dit programma is in 2000 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het leven geroepen om schoolmoeheid te bestrijden en tot een veiliger klimaat in de wijken te komen. Via deze financiering ondersteunt het Gewest de lagere scholen en secundaire scholen van alle netten in de 19 gemeenten bij de strijd tegen zittenblijven, schoolverzuim, geweld en onbeschaafd gedrag. Huiswerkhulp, toneel, muziek, mentoraat, sensibilisering voor minder geweld, informatica, enz.: de activiteiten moeten op school plaatsvinden maar buiten de schooluren, tijdens de middagpauze of na de lessen. Sinds 2018 worden de projecten ontwikkeld en gefinancierd over 3 jaar, wat toelaat op langere termijn te werken en de administratieve last voor de projectbeheerder te verlichten. Het Programma Preventie Schoolverzuim is een van de maatregelen ter preventie van schoolmoeheid.